• Włoszczowa
  • 13 June 2024

Histrioniczne Zaburzenie Osobowości (HPD) i Wariograf: Diagnoza i Zastosowanie

Histrioniczne Zaburzenie Osobowości, znane jako HPD, to stan psychologiczny, który prowadzi do zachowań poszukujących uwagi. Osoby z HPD mogą kłamać, aby manipulować innymi i być w centrum zainteresowania. Chociaż brak jest …