• Włoszczowa
 • 13 June 2024

Histrioniczne Zaburzenie Osobowości, znane jako HPD, to stan psychologiczny, który prowadzi do zachowań poszukujących uwagi. Osoby z HPD mogą kłamać, aby manipulować innymi i być w centrum zainteresowania. Chociaż brak jest konkretnych badań potwierdzających, że osoby z HPD kłamią częściej niż inni, dowody anegdotyczne sugerują, że mogą one przesadzać lub kłamać, by osiągnąć swoje cele.

W tym artykule przyjrzymy się HPD oraz jego związkowi z kłamstwem, a także omówimy, jak wariograf może być używany do diagnozowania i radzenia sobie z manipulacją i kłamstwem.

Co to jest Histrioniczne Zaburzenie Osobowości (HPD)?

Zaburzenia osobowości to stany psychologiczne, które wpływają na sposób, w jaki osoba się zachowuje, czuje i myśli. Mogą one powodować problemy w tworzeniu i utrzymywaniu relacji. HPD jest klasyfikowane jako zaburzenie osobowości z grupy B, które charakteryzuje się trudnościami w kontrolowaniu emocji i utrzymywaniu zdrowych relacji osobistych.

Osoby z HPD cechują się powierzchowną i przesadną emocjonalnością oraz seksualnością, które służą przyciąganiu uwagi. Mogą także wykazywać:

 • Depresję lub poczucie niedocenienia, gdy nie są w centrum uwagi

 • Płytkie lub szybko zmieniające się emocje

 • Ekstremalną emocjonalność i dramatyzm, co może zawstydzać rodzinę i przyjaciół

 • Grandiozalną obecność

 • Stałą kokieteryjność i urok osobisty

 • Nadmierną troskę o wygląd fizyczny

Co powoduje HPD?

HPD jest jednym z mniej zrozumianych zaburzeń psychicznych, ale badania wskazują na kilka potencjalnych przyczyn:

 • Genetyka: HPD może występować rodzinnie, co sugeruje komponent genetyczny.

 • Trauma z dzieciństwa: Dzieci, które doświadczyły traumy, takiej jak śmierć bliskiej osoby czy przemoc, mogą rozwijać HPD jako mechanizm radzenia sobie.

 • Styl wychowania: Dzieci wychowywane bez jasno określonych granic, w niespójnych lub nadmiernie pobłażliwych warunkach, są bardziej narażone na rozwój HPD. Problemy w relacjach rodzic-dziecko mogą prowadzić do niskiego poczucia własnej wartości, co ostatecznie przyczynia się do rozwoju HPD.

Rola kłamstwa w HPD

Kłamstwo i tworzenie przesadzonych historii są typowymi zachowaniami wśród osób z HPD. Te kłamstwa służą kontrolowaniu sytuacji interpersonalnych lub przyciąganiu uwagi. Kłamstwa te są zwykle przesadzone lub teatralne, mające na celu wzbudzenie fascynacji lub współczucia.

Kłamstwo w HPD nie zawsze jest wynikiem świadomej chęci oszustwa. Może być częścią szerszego wzorca poszukiwania uwagi i dramatycznych zachowań. Osoby z HPD mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich kłamstwa są rzeczywiście kłamstwami, widząc je raczej jako konieczne upiększenie rzeczywistości.

Radzenie sobie z manipulacją i kłamstwem

Utrzymywanie relacji z osobami z HPD może być trudne, ponieważ ich zachowanie może szkodzić relacjom i wpływać na dobrostan innych. Ważne jest, aby pamiętać, że osoba angażująca się w kompulsywne zachowanie lub kłamstwo może nie kontrolować swoich działań. Unikanie oskarżeń i oceny, jednocześnie ustanawiając i utrzymując solidne granice, może pomóc chronić siebie i relacje.

Zastosowanie wariografu

Wariograf, znany również jako wykrywacz kłamstw, może być używany do diagnozowania i radzenia sobie z kłamstwem i manipulacją u osób z HPD. Wariograf monitoruje fizjologiczne reakcje organizmu, takie jak puls, ciśnienie krwi i reakcję elektrodermalną, które mogą wskazywać na kłamstwo.

Procedura badania wariografem:

 1. Wstępny wywiad: Przeprowadzany kilka dni przed głównym badaniem, aby zebrać istotne informacje o osobie badanej.

 2. Główne badanie: Monitorowanie fizjologicznych reakcji osoby badanej na zadawane pytania. Trwa do trzech godzin.

 3. Analiza wyników: Specjalista analizuje dane, szukając anomalii i nietypowych wzorców, które mogą sugerować kłamstwo.

Podsumowanie

HPD to zaburzenie osobowości, które może prowadzić do zachowań poszukujących uwagi, w tym manipulacji i kłamstwa. Wariograf może być użytecznym narzędziem w diagnozowaniu i radzeniu sobie z tymi zachowaniami. Dzięki precyzyjnym badaniom i analizie możliwe jest lepsze zrozumienie i zarządzanie kłamstwem i manipulacją u osób z HPD.

Author

silnelinki@wp.pl